Aktualności

Ekogroszek Workowany
Dodano: 2013-11-16


Wysokiej jako?ci ekogroszek o kaloryczno?ci powy?ej 25000 MJ/kg i o niskiej zawarto?ci popio?u -4% na kilogram.

- Atrakcyjna cena !!!
- Transport gratis !!!


Dost?pny w opakowaniach: 25kg

Dane logistyczne:
20 worków x 25 kg = 500 kg paleta, paleta 120cm x 80 cm (bez zwrotna) owini?ta foli? strech. Ekogroszek w workach foliowych z mikrowentylacj?.

Linki do ofert: www.oferteo.pl, www.tablica.pl

Kontakt:
Tel.: 788 030 885
E-mail: k.kolczynski@wudmal.pl


Us?uga pakowania
Dodano: 2013-11-15


Nasza firma rozszerzy?a gam? swoich us?ug, zakupuj?c bardzo wydajn? maszyn? pakuj?c? typu FLOW PACK rozpocz?li?my produkcj? rozpa?ki sta?ej szarej. Zakup maszyny stworzy? mo?liwo?? wykonywania us?ugi pakowania w foli? ró?nych materia?ów.

W przypadku zainteresowania wykonywania tego typu us?ugi w naszej firmie prosimy o kontakt - dane adresowe naszej firmy znajduj? si? na naszej stronie www.wudmal.pl.

Galeria: [zdj?cie 1], [zdj?cie 2]


Pakowanie w?gla drzewnego
Dodano: 2013-11-14

Pakowanie w?gla drzewnego w naszym zak?adzie produkcyjnym.

Galeria: [zdj?cie 1], [zdj?cie 2], [zdj?cie 3]


Rozpocz?cie produkcji opakowa? z tworzyw sztucznych.
Dodano: 2013-10-05


Z przyjemno?ci? og?aszamy ?e od pa?dziernika b.r. rozpocz?li?my kolejny rozdzia? naszej dzia?alno?ci- produkcje kanistrów o pojemno?ci 5 litrów wykonanych z HDPE
Prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Galeria: [zdj?cie 1],

postheadericon O firmie

Firma Handlowo-Usługowa WUD - MAL powstała jako odpowiedź na rosnące z roku na rok zainteresowanie rynku i konsumentów produktami do grillowania i domowych kominków. Coraz bardziej rozpowszechniająca się w Polsce moda na grillowanie kreuje wśród nas pewien model letniego spędzania wolnego czasu. Rozstawiane na łonie natury oraz w domowych ogródkach grille są centralnym ośrodkiem spotkań towarzyskich biesiadników.

Często pomijanym zastosowaniem tego typu produktów - a zwłaszcza rozpałek płynnych i stałych - są coraz popularniejsze domowe kominki. Umożliwiają one wygodne rozpalanie tych ozdób naszych salonów.

Na uwagę zasługują również świece przeciw komarom, grille jednorazowe - doskonałe na wyjazdy, a także paliwo w żelu, które podtrzyma temperaturę każdej potrawy na stole.

Więcej...

postheadericon Produkty

W?giel drzewny

W?giel drzewny

Najszlachetniejsze dost?pne paliwo do grilla. Produkowany z twardych drzew li?ciastych zapewni wspania?y aromat grillowanych potraw. Wytwarzany zgodnie z normami europejskimi, w pe?ni zadowoli oczekiwania najbardziej wymagaj?cych konsumentów.

Dost?pny w opakowaniach: 0.6kg, 2.5kg i 3kg.

Brykiet w?gla drzewnego

Brykiet w?gla drzewnego

Dla amatorów d?ugiego grillowania, wyprodukowany z drewna drzew li?ciastych najwy?szej jako?ci z zastosowaniem wysokich temperatur.

Dost?pny w opakowaniach: 2.5kg.

Rozpa?ka alkoholowa

Rozpa?ka alkoholowa

Wygodna w u?yciu rozpa?ka do grilla, kominków, ognisk oraz pieców. Neutralna, nie wp?ywa na smak i zapach potraw. Szybka w dzia?aniu i ekonomiczna. Specjalny reduktor zabezpiecza przed zap?onem produktu w butelce oraz umo?liwia ?atw? i wygodn? aplikacj?. Bezpieczna nakr?tka uniemo?liwi ma?ym r?czkom odkr?cenie opakowania. Po??czenie prostoty i funkcjonalno?ci.
Dost?pna w opakowaniach: 0.5l i 1l.

Rozpa?ka parafinowa

Rozpa?ka parafinowa

Uniwersalny ?rodek do rozpalania grilli, kominków, ognisk oraz pieców. Skuteczna i bardzo ?atwa w obs?udze.

Dost?pna w opakowaniach: 0.5l i 1l.

Więcej...